Ön jelenleg a(z) Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Videotorium aloldalát böngészi. A keresési találatok, illetve az aloldal minden felülete (Főoldal, Kategóriák, Csatornák, Élő közvetítések) kizárólag az intézményi aloldal tartalmait listázza. Amennyiben a Videotorium teljes archívumát kívánja elérni, kérjük navigáljon vissza a Videotorium főoldalára!

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Videotorium szolgáltatásának felhasználói szabályzata

1. A szabályzat célja

1.1. Jelen szabályzat a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által üzemeltetett videomegosztó szolgáltatásának (Videotorium) a szolgáltatás felhasználását biztosító weboldal használatának, valaminta felhasználó (Felhasználó) által feltöltött tartalmak (videotartalom, valamint a videotartalomhoz kapcsolódó egyéb feltöltött dokumentum) felhasználás szabályozza.

1.2. A Videotorium a felsőoktatás, kutatás és közgyűjtemények szereplői számára létrehozott speciális video-, audió megosztó portál, amely helyet és megjelenési formát biztosít a videotartalmak számára.

2. Szereplők

Regisztrált felhasználó: Felhasználói azonosítóval rendelkező, a rendszerbe belépett felhasználó. Jogosult video tartalmak elérésére (akár korlátozott anyagokéra is), feltöltési joggal rendelkezik.

Nevesített felhasználó: Felhasználói azonosítóval rendelkező, a rendszerbe belépett felhasználó. Jogosult video tartalmak elérésére (akár korlátozott anyagokéra is), feltöltési joga azonban nincs.

Vendég látogató: Felhasználói azonosítóval nem rendelkező személy. Csak a publikus tartalmak elérésére jogosult, feltöltési joga nincs.

Harmadik fél: Olyan személy, akinek a feltöltött felvételen szerepel, vagy valamely jogát (pl.: szerzői jog, személyiségi jogok, szomszédos jogok) érinti a feltöltött tartalom, vagy a Regisztrált felhasználó által feltöltött tartalom tulajdonosa.

Szolgáltató: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Szerződött felhasználó: A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel a videotorium szolgáltatás igénybevételére szolgáltatási szerződést kötött jogi személy.

3. Regisztráció folyamata, jogosultsági szintek

A Felhasználó vagy a Videotorium weboldalán történő regisztrációt (Regisztráció) követően felhasználói név és jelszó, vagy - amennyiben rendelkezik föderatív azonosításhoz szükséges eduID-val - EduID autentikációval azonosítja magát. A Felhasználó az azonosítást követően igényelheti a Videotartalmak feltöltéséhez szükséges jogosultságokat. A föderatív azonosítás során alkalmazandó adatkezelési szabályokra a Felhasználó saját intézményének adatkezelési szabályai irányadóak.

3.1 A regisztráció menete:

 • Az oldalon való önálló regisztrációval,

 • EduID belépéssel,

 • Google fiókkal való regisztrációval.

3.2 A regisztráció folyamata a jogosultsági szintek szerint különböző. A videó feltöltője határozza meg, hogy az adott anyagot milyen jogosultsággal van lehetőség megnézni.

A nézői jogosultságok az alábbiak lehetnek:

 • Nyilvános

 • Felhasználók, csoport szerinti

 • intézmény szerinti

 • IP-k szerinti (régióra korlátozás)

 • csak regisztrált tagok szerinti

3.3 A videó feltöltője határozza meg, hogy az adott anyagot milyen jogosultsággal van lehetőség megnézni.

3.4 Publikus/nyilvános videó megtekintése: A publikus videók megtekintéséhez külön regisztrációra nincsen szükség, bárki által megnézhetőek ezek a felvételek.

3.5 Nem publikus videók megtekintésének lehetősége: A felhasználók a Videotoriumban elérhető videók egy körét csak regisztrált felhasználóként nézhetik meg.

3.6 Video feltöltésének joga:
EduID-val belépő felhasználók automatikusan feltöltési jogosultsággal is rendelkeznek.
EduID regisztráción kívüli regisztráció esetén a Felhasználó az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címen tud feltöltésre jogot kérni. A kérelem elbírálása során a KIFÜ az 1.2 pontban meghatározott célhoz kötöttség érvényesülése érdekében vizsgálja annak meglétét, így kérjük, hogy jelölje meg, melyik intézmény képviseletében szeretne tartalmakat felölteni.

4. Feltöltött tartalmak jogi státusza

4.1. A Felhasználó csak az olyan, általa vagy olyan harmadik személyek által szerzett, készített és szerkesztett Videotartalmakat tehet hozzáférhetővé a Videotorium oldalán, amely művek tekintetében rendelkezik valamennyi a művekre vonatkozó felhasználási jogokkal és a Videotartalmak előállítójától a szükséges engedélyeket megszerezte, továbbá amelyekkel kapcsolatban sem a Felhasználónak, sem a Videotartalom előállítójának vagy esetleges egyéb szerzői vagy szomszédos jogi jogosultnak díjigénye nincsen a Szolgáltató irányába. Azon Videotartalmak vonatkozásában, amelyek szerzői jogi védelem alá tartoznak, a Felhasználónak rendelkeznie kell a szerző engedélyével, továbbá az Szjtv.-ben meghatározott valamennyi felhasználási mód a Videotartalmak felhasználásra tekintettel teljes mértékben és terjedelemben, mindenféle időbeli és térbeli korlátozás nélkül a Felhasználót illeti.

4.2. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa feltöltött Videotartalmak többszörözésére és nyilvánossághoz való közvetítésére a KIFÜ felhasználási jogot szerezzen. A szerzői művek felhasználásának jogosságáért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

4.3. A Felhasználónak garantálnia kell, hogy a Videotartalmak nyilvánossághoz közvetítéséhez a Videotartalomban szereplő érintett harmadik személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik és amelyek a hatályos jogszabályi rendelkezéseket betartva nyilvánosságra hozhatóak. A Felhasználónak rendelkeznie kell a Videotartalmakon szereplő harmadik személyek személyes adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulásokkal.

5. A szolgáltatás használata

5.1 Tartalom feltöltése

5.1.1 A Feltöltő szavatol azért, hogy a feltöltött tartalmat illetően minden jogi előírásnak megfeleljen.

5.1.2 A Feltöltő a tartalom feltöltésekor állíthatja be a következőket:

 • hozzáférhetőségi szint beállítása: nyilvános, meghatározott felhasználói csoport részére hozzáférhető, csak egyedileg hozzárendelt felhasználók számára hozzáférhető (csatorna létrehozása);

 • A videó letölthetőségének engedélyezése;

 • 18 éven felüli tartalom jelzése

5.1.3 A Felhasználó a Videotoriumot csak saját felelősségére használhatja, a KIFÜ kizárja a felelősségét minden, a feltöltött tartalom miatt bekövetkezett kárért.

5.1.4 A KIFÜ szolgáltatás nem használható az alábbi tevékenységekre, illetve ilyen tevékenységekre irányuló próbálkozásokra, kísérletekre:

 • a mindenkor hatályos magyar jogszabályokba ütköző cselekmények, így különösen mások személyiségi jogainak megsértése;

 • szerzői jogi védelem alatt álló tartalom tiltott felhasználása;

 • másokra nézve sértő, erkölcsi, vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű védett tulajdonságát bántó, zaklató tevékenység (pl. pornográf/pedofil anyagok közzététele);

5.1.5 A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó Videotoriumba feltöltött felvételeket és adatokat.

6. Adatvédelem

6.1 A regisztráció során kezelt személyes adatok vonatkozásában a KIFÜ önálló adatkezelőnek minősül, erre vonatkozó adatkezelési tájékoztató a videotorium oldalon az adatvédelem link alatt megtekinthető.

6.2 Feltöltött tartalmak személyes adattartalmát illetően a KIFÜ adatfeldolgozónak minősül, az azokon szereplő harmadik fél jogait elsősorban a feltöltő felhasználó megkeresésének útján érvényesítheti. Fordulhat azonban a KIFÜ-höz, mint adatfeldolgozóhoz is panaszával. Ebben az esetben a KIFÜ, amennyiben a feltöltött tartalom jelen felhasználói előírásokba ütközik, jogosult a tartalom törlésére, a Feltöltő egyidejű tájékoztatása mellett. Amennyiben a panasz megvizsgálása során megállapítható, hogy a tartalom a KIFÜ előírásainak megfelel, KIFÜ a tartalom elérhetőségének felfüggesztésével a feltöltőnek továbbítja a panaszt, aki 30 napon belül nyilatkozni köteles a tartalom további sorsát illetően. A 30 nap eredménytelen elteltével a tartalmat a KIFÜ törli a weboldalról és erről tájékoztatja a felöltőt.

6.3 Az szolgáltatás használatának megkönnyítésére az oldal anonim látogatóazonosítókat használ, melyekről bővebb tájékoztatást a Cookie szabályzatban nyújtunk, amely megtalálható az oldal adatvédelmi dokumentumai között.